W zależności od sytuacji potrzebujemy różnego rodzaju tekstów i treści. W sprawach prawnych, w sprawach urzędowych i w wielu innych sytuacjach potrzebujemy czasami przekładu treści. Co różni tłumaczenia przysięgłe od zwykłych? W niniejszym artykule znajdziemy odpowiedź.

Zarówno przekład przez tłumacza zwykłego jak i przysięgłego musi być wykonany bardzo dokładnie i rzetelnie. Różnica polega na odpowiedzialności, jaką ponosi tłumacz przysięgły. Tłumaczenia przysięgłe może wykonać tylko i wyłącznie osoba posiadająca takie uprawnienia, które potwierdzone są pieczęcią. Dla zwykłego tłumacza z kolei, dobra znajomość języka i umiejętność mówienia lub pisania jest wystarczająca do wykonania jego zadań, w zależności od tego, czy tłumaczą oni teksty, czy rozmowę. Jeśli więc potrzebujemy przetłumaczenia książki, artykułu, czy broszury doskonale swoją rolę spełni tłumacz zwykły, zaś jeśli chodzi o ważne dokumenty, np.: akt urodzenia, akt małżeństwa, konieczne jest udanie się do profesjonalisty, który ma odpowiednie uprawnienia. Dokument będzie ważny tylko wtedy, gdy na każdej stronie znajdować się będzie pieczęć wraz z informacją, czy została wykonana na podstawie oryginalnego dokumentu, czy jego odpisu. W przypadku drugiej sytuacji wymagane są również informacje o tym, kto ją uwierzytelnił.