FOTOGRAFIA ABSTRAKCYJNA: Interpretacje i Impresje

Fotografia abstrakcyjna to nurt, który odwołuje się do sztuki abstrakcyjnej. Oznacza to, że zdjęcia wykonywane przez fotografów abstrakcyjnych nie odzwierciedlają ani rzeczywistości, ani nie próbują przez nią przemawiać, ale mają jedynie charakter dekoracyjny i emocjonalny. Fotografowie abstrakcyjni nie zajmują się dokumentowaniem świata, ale kreowaniem go na nowo.

1. Fotografia abstrakcyjna – co to takiego?

Fotografia abstrakcyjna powstaje poprzez manipulowanie wizualnymi elementami, takimi jak: linie, kolory, kształty, faktury, światło i cień. Fotograficy abstrakcyjni nie interesują się przedmiotami, ale ich formami. Często stosują techniki takie jak rozmycie, splątanie, przekształcanie, zamglenie czy negatyw.

1. Interpretacje i impresje

Fotografia abstrakcyjna jest sztuką, która pobudza wyobraźnię, wzbudza emocje i pozwala zastanowił się na nowo nad światem. Każde zdjęcie może być interpretowane na wiele sposobów. Poniżej przedstawiam kilka możliwych impresji, jakie mogą pojawić się w naszym umyśle, patrząc na dzieła fotografów abstrakcyjnych:

– Zimno i surowość
– Światło i cień
– Niepokój i chaos
– Harmonia i spokój
– Radość i beztroska

1. Techniki stosowane w fotografii abstrakcyjnej

Fotografowie abstrakcyjni bardzo często stosują różne techniki, aby uzyskać ciekawe efekty. Poniżej przedstawiam kilka najpopularniejszych sposobów manipulowania zdjęciem:

– Rozmycie – umożliwia uzyskanie efektów tzw. malarskich lub zapewnienia pierwotnym formom nowych atrybutów estetycznych.
– Tekstura i faktura – służą do wydzielenia podstawowych elementów wizualnych, takich jak tereny, konstrukcje, skalijne karty i inne.
– Splątanie kształtów – pozwala uzyskać nieoczekiwane rozwiązania.
– Negatyw – pozwala na uzyskanie innych efektów.
– Przekształcanie – wynika z naturalnej zdolności człowieka do interpretowania obrazów i zrozumienia ich znaczenia.

1. Twórcy fotografii abstrakcyjnej

W polskim dyskursie na temat fotografii abstrakcyjnej są to w większości ludzie, którzy zaczęli zabawę z aparatem przez potrzebę zrobienia zdjęcia. Współcześnie ta dziedzina cieszy się dużą popularnością. Powstają liczne zasadniczo zdolne do podejmowania konkurencji z tradycyjną sztuką światła. Ciekawe efekty uzyskują między innymi:

– Bogdan Krężel
– Zdzisław Beksiński
– Wojciech Tuleja
– Jacek Poremba
– Zofia Rydet

1. Podsumowanie

Fotografia abstrakcyjna to unikalna dziedzina sztuki, która pozwala na tworzenie emocjonalnych i dekoracyjnych zdjęć. Fotograficy abstrakcyjni nie interesują się przedmiotami, tylko ich formami i manipulacją elementami wizualnymi. Dzięki temu tworzą nowe impresje i interpretacje świata, pobudzając naszą wyobraźnię. Fotografia abstrakcyjna to nie tylko możliwość własnej kreatywności, ale również otwarcie się na zupełnie nowy sposób postrzegania rzeczywistości.

Artykuł powstał we współpracy z zrobionezkartonu.pl